UTC Theatre Co. to open its season with “Blithe Spirit”